INFORMACJE NA TEMAT  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ  DO  KLASY 1  SP 53 NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

 

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte                            do żadnej z wybranych placówek mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

od 18 czerwca do 3 lipca do godz. 15.00

2.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 lipca do 17 lipca

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                          

21 lipca 2020 r. o godz. 12.00

4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

 

31 sierpnia o godz. 12.00

Najdziwniejsze zakończenie roku szkolnego już za nami! Tak dziwne, jak ostatnie trzy miesiące. Mimo tego, nasi uczniowie spisali się na medal! Gratulujemy fantastycznych wyników  nauce, dziękujemy za ciężką pracę. Specjalnie podziękowania kierujemy do Rodziców - bez Waszej pomocy, wysiłku i zaangażowania, nic by się nie udało. Jesteście super :)

Szanowni Rodzice,

W związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem naszej szkoły, podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy pozyskiwania środków na remonty i doposażanie szkoły.

W minionym czasie, dzięki środkom pozyskanym z Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, zamontowaliśmy nowy monitoring wizyjny obejmujący teren wokół szkoły wraz z boiskiem i parkingiem oraz lampę doświetlająca parking przed szkołą. Podjęte działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów, zwiększając ich widoczność w obrębie szkoły.

W kwietniu 2020 roku złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Miło nam poinformować, że w tym roku, jako jedyna szkoła w Gdyni, uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach ww. programu, dzięki czemu wymienimy stoliki i krzesełka w stołówce szkolnej oraz dostosujemy kuchnię do jednoczesnego przygotowania większej ilości posiłków poprzez wymianę urządzeń kuchennych zasilanych gazem. Planujemy zrealizować wszystkie prace do końca 2020 roku.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach.

                                                                                     Dyrektor i Pracownicy ZSO nr 6

Drodzy Rodzice,

informujemy że dziś o godz.: 12:00 zakończyła się rekrutacja do klas 1 SP nr 53.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, które nadesłały oświadczenia woli zostały uczniami naszej szkoły.

Wszelkich informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły pod numerem 586222224.

W celu weryfikacji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie numeru pesel dziecka.

Listy przyjętych zostały również wywieszone na terenie szkoły.

Drodzy Tatusiowe! Życzymy Wam dzisiaj wspaniałego dnia!!!

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Będzie to okazja do zobaczenia się z wychowawcami, koleżankami i kolegami z klasy.

W związku ze stanem epidemicznym tego dnia obowiązywać Nas będzie następująca procedura:

  1. Uczniowie wraz z rodzicami przybywają na zakończenie roku wg zamieszczonego na końcu tego zaproszenia harmonogramu.
  2. Uczniowie i Rodzice zbierają się na boisku szkolnym, z zachowaniem dystansu społecznego. (w przypadku złej pogody, gromadzić będziemy się na sali gimnastycznej- wejście od strony boiska).
  3. Zgodnie z zaleceniami GIS prosimy, aby uczestnicy spotkania mieli osłonięte usta i nos.
  4. Uczniowie po odbiór świadectwa podchodzą pojedynczo, po wywołaniu przez wychowawcę.
  5. Podziękowaniem za Naszą wspólną, ciężką pracę w tym roku niech będzie piękny uśmiech na naszych twarzach.
  6. Po odebraniu świadectwa prosimy, aby nie gromadzić się i sprawnie opuścić teren szkoły, tak, aby wszyscy chętni mogli tego dnia odebrać zasłużone świadectwa promocyjne.
  7. Osoby, które nie odbiorą świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogły je otrzymać w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego:

CZWARTEK, 25 CZERWCA 2020 ROKU:

GODZ. 15:00 – KLASA 6A SP53

GODZ. 16:00 - KLASY 4-7 SP49

GODZ. 17:00 – KLASY 0-3 SP49

GODZ. 18:00 - KLASA 3A  SP53

 

PIĄTEK, 26 CZERWCA 2020 ROKU:

GODZ. 8:00 – ODDZIAŁ 0A SP53

GODZ. 9:00 - ODDZIAŁ 0B SP53

GODZ. 10:00 – KLASA 1A SP53

GODZ. 11:00 - KLASA 1B SP53

GODZ. 12:00 - KLASA 1C SP53

GODZ. 13:00 - KLASA 2A SP53

GODZ. 14:00 - KLASA 2B SP53

GODZ. 15:00 - KLASA 2C SP53

 

Zapraszamy serdecznie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 

nadszedł czas rozliczenia się z biblioteką szkolną.

Informujemy, że książki – podręczniki i inne wypożyczenia – oddajemy bez opakowania (BEZ OKŁADEK i WORECZKÓW). 

Książki wkładamy do przygotowanego  kartonu przeznaczonego dla danej klasy, wystawionego w przedsionku na wejściu do szkoły. 

Przed oddaniem sprawdzamy, czy nie są zalane lub porysowane. Jeśli tak, zgłaszamy ten fakt u wychowawcy klasy.

 

Wszystkie oddane książki zostaną zdjęte z kart bibliotecznych.

 

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI !

 Wasze panie Bibliotekarki