W ramach działań gabinetu profilaktyki medycznej:

1. Sprawowana jest opieka pielęgniarska nad uczniami, udzielana pomoc przedlekarska w nagłych zachorowaniach, urazach lub w stanach zagrożenia życia.

2. Wykonywane są testy przesiewowe i bilanse zdrowia uczniów zgodnie z obowiązującym programem.

3. Prowadzona jest edukacja zdrowotna  uczniów poprzez udział w realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia w środowisku nauczania i wychowania.

 

GABINET CZYNNY:

WTORKI I CZWARTKI W GODZ. 8:00-15:00

Opiekę pielęgniarską sprawuje pani Iwona Żolińska.