Apel do środowiska szkolnego ZSO nr 6 w Gdyni

 Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły 

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły ZSO nr  6  w Gdyni

Szanowni Państwo,

Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu:Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1,5 % Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku. 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz. 174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50) – „ RR Szkoły ZSO nr 6 w  Gdyni ”

JAK CO ROKU NUMERY PRZY KONKRETNYM PIT MOGĄ ULEC ZMIANIE, O CZYM NIEZWŁOCZNIE PAŃSTWA POINFORMUJE. 

W imieniu Rady Rodziców Szkoły ZSO nr 6 w Gdyni

Przewodnicząca Rady -  Sylwia Śliwicka

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl