SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 ROZPOCZYNA NABÓR!

ZAPRASZAMY!

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nasz rejon to następujące ulice:

Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, gen. J. Hallera, Kaczewska, Kopernika od numeru 56 parzyste wzwyż i od 61 numery nieparzyste wzwyż, Korczaka od 1 do 22, Legionów od 100-106 parzyste i 101 do 119 numery nieparzyste, Lutycka, M. Mokwy, Nocznickiego, Okrętowa, Redłowska od 34 numery parzyste wzwyż i od 37 numery nieparzyste wzwyż, Senatorska, Skośna, Stoczniowców, F. Suchanka, W. Szczeblewskiego, Wojewódzka.

Dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówki) w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w rekrutacji elektronicznej. W poniedziałek , 12 marca przed godziną 12:00 na stronie internetowej Miasta Gdyni zostaną zamieszczone wszystkie informacje o przebiegu rekrutacji.

 

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty oddziałów przedszkolnych (logujemy się i wypełniamy wniosek online)

12 marca 2019 r.

godz. 12:00

2.      Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 12 marca od godz.: 12:00

do 26 marca 2019 r. do godz. 16:00

3.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

9 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00

4.      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

Do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00

5.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

23 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00

 

Informacje na temat rekrutacji do pozostałych klas SP nr 53:

Podstawą przyjęcia ucznia do naszej szkoły jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły wniosku, który znajduje się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacyjnym do klas I - VII .

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 25 marca 2019r.

do 26 kwietnia 2019r.

do godz. 15:00

2.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

24 maja 2019 r. o godz. 12:00

3.      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

od 24 maja 2019r. do 28 maja 2019 r.  

4.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 maja 2019 r. o godz. 12:00

 

 Wnioski o przyjęcie do szkoły:
klasa I
klasa IV
oświadczenie woli

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W GDYNI.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Gdynia z dnia 30 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2015 r. )

Zarządzenie nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2019 r.

Uchwała Rady Pedagogicznej ZSO nr 6 z dnia 6 lutego 2019 r.;

 

  1. Kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu do Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdyni ( zwanej dalej SP53) wraz z liczbą punktów:

 

KRYTERIUM REKRUTACYJNE

LICZBA PUNKTÓW

Kandydat , którego rodzeństwa uczęszcza do SP53

50

Kandydat, który uczęszcza do oddziału przedszkolnego w SP53

40

Niepełnosprawność kandydata

30

Samotne wychowywanie kandydata

30

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

30

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

30

Miejsce pracy rodzica kandydata w obwodzie SP53

20

Kandydat uczęszczający do przedszkola znajdującego się w obwodzie SP53

10

Kandydat, którego rodzice/ opiekunowie prawni są absolwentami ZSO nr 6

10

 

 

 

  1. Podstawą przyznania punktów przez komisję rekrutacyjną jest złożenie odpowiedniego oświadczenia ( wzory w załączeniu)
  2. Kandydaci zakwalifikowani w rekrutacji wstępnej odbywają wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi spotkanie z pedagogiem/ psychologiem szkolnym.
  3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Dokumentacja dla uczniów spoza rejonu:

klasa I
klasa IV
oświadczenia

 

 

Facebook

Instagram

 

Partnerzy szkoły

 

BIP

Our website is protected by DMC Firewall!