W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych prosimy o zapoznanie się z nim oraz o wypełnienie w terminie do 28 lutego Oświadczenia o sytuacji  życiowej, rodzinnej i materialnej. 

Wszystkie dokumenty w poniższych załącznikach:

REGULAMIN ZFŚS

PRELIMINARZ

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ

WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA Z ZFSS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE