Przedstawiamy Państwu ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji zajęć oraz ich harmonogramem (poniżej). Zapraszamy do zapisów od 15 września!

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


I. Zapisu ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel uczący przedmiotu w klasie ucznia na podstawie wyników nauczania i własnych obserwacji. Prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze informuje Rodzica lub opiekuna o skierowaniu dziecka na zajęcia przez dziennik elektroniczny.

II. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań)
1. Zapisy odbywają się przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u prowadzącego zajęcia.
2. Rodzic dokonuje zapisu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
3. Każde zajęcie ma limit miejsc. W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc, zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń.

III. Harmonogram zapisywania na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań):
1. Zapisy rozpoczynają się 15 września o godz. 15.00 i trwają do 20 września do godz. 12.00.
2. Do dnia 23 września do godz. 15.00 Rodzic otrzyma informację poprzez dziennik elektroniczny z potwierdzeniem przyjęcia ucznia na zajęcia lub odmowę w przypadku braku miejsc.
3. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczną się 1 października 2022 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Uczeń zapisany na zajęcia pozalekcyjne może być z nich usunięty, jeśli swoim zachowaniem utrudnia ich prowadzenie. Decyzję tę podejmuje prowadzący zajęcia po uprzednim powiadomieniu wychowawcy klasy ucznia oraz Rodziców dziecka.
2. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, zostaje ono wykreślone z listy uczestników.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

Grupa wiekowa

Miejsce zajęć

zapisy

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

p. Cyman-Paczuła

środa 13.45

 

 

klasy czwarte

 

 

 

s.13

 

 

 

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia

 

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

p. Cyman-Paczuła

czwartek

14.30

klasy piąte

s.13

Nauczyciel przedmiotu kierują dzieci na zajęcia

Koło matematyczne

p. Czubak

poniedziałek

8.00

klasy piąte

s. 21

Przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Koło matematyczne

p. Czubak

czwartek 8.00

klasy czwarte

s.21

Przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć

Gimnastyka korekcyjna

p. Madejski

wtorek 8.50

klasy drugie

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Gimnastyka korekcyjna

p. Sosnowska

wtorek 8.00

klasy czwarte

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Gimnastyka korekcyjna

p. Kowalczyk

 

 

poniedziałek 14.35

klasy

1a,1c

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Gimnastyka korekcyjna

p. Kowalczyk

piątek 14.35

Klasa 1b

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Gimnastyka korekcyjna

p. Michna

środa 8.50

Klasy trzecie

 

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Gimnastyka korekcyjna

p. Michna

czwartek 8.50

klasy trzecie

siłownia

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia, niezbędne skierowanie do lekarza lub pielęgniarki szkolnej lub informacja w bilansie zdrowia dziecka

Warsztaty floplastyczne

(plastyka+florystyka)

p. Bielska

piątek 13.45

klasy 0-3

warsztatownia

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Kółko eksperymentów

p. Szymichowska

poniedziałek 14.30

klasy 0-3

warsztatownia

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Kółko eksperymentów

p. Szymichowska

poniedziałek 13.45

klasy 0-3

warsztatownia

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

p. Podgórska

poniedziałek 13.45

klasy piąte

s.22

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia

 

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

p. Podgórska

wtorek 13.45

klasy czwarte

s.22

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia

Zaj. teatralne

p. Taranda

środa 14.30

klasy 4-6

s. 31

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z eduk. wcz.

p. Zegarlicka

poniedziałek 14.35

klasy pierwsze

s.32

Nauczyciele przedmiotu kierują dzieci na zajęcia

 

Kółko                          j. niemieckiego

p. Wilmański

poniedziałek 15.40

klasy czwarte

s. 40

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Kółko                          j. niemieckiego

p. Wilmański

poniedziałek

16.30

klasy 5-6

s. 40

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Zaj. plastyczne

p. Tarasiewicz

poniedziałek 13.45

klasy 1-3

s. 35

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Zaj. plastyczne  

p. Tarasiewicz

poniedziałek

14.35

Klasy 4-6

s.35

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

Kółko kulinarne

p. Szemplińska

czwartek 13.45

klasy 3-4

warsztatownia

Zapisy przez dziennik elektroniczny zgodnie z regulaminem zajęć pozalekcyjnych

O zajęciach prowadzonych przez nauczycieli specjalistów (np. Terapia pedagogiczna),  Rodzice uczniów do których są skierowane zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.