20 stycznia klasa 1c rozpoczęła swoją przygodę z eksperymentami. Samodzielne doświadczanie daje wiele radości!

Pierwsze dni szkoły upłynęły nam nie tylko na nauce w ławkach. Tworzymy tez najlepsze wspomnienia z dzieciństwa :)

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

Gdyński Samorząd zaprasza do nowej edycji programu profilaktyki nadmiaru masy ciała u dzieci i młodzieży. Z bezpłatnego rocznego programu opieki zespołu specjalistów, m in. lekarza, dietetyka i psychologa mogą skorzystać uczniowie klas IV i klas VIII szkół podstawowych, zamieszkali w Gdyni z nadmiarem masy ciała.

W celu oceny kondycji zdrowotnej dziecka oraz sprawdzenia, czy dziecko kwalifikuje się do programu wypełnij anonimowy kwestionariusz online https://zdrowie.gdynia.pl/ankieta-kzd/ankieta/.

Jeżeli dziecko/podopieczny spełnia kryteria kwalifikacji do programu nastąpi przekierowanie do systemu elektronicznej rekrutacji. W zgłoszeniu rekrutacyjnym należy podać dane kontaktowe w celu zaproszenia do udziału w programie. Program jest bezpłatny dla uczestników, w całości finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Rekrutacja trwa do 24 stycznia br.

Drodzy Rodzice informujemy, że w przedsionku szkoły zainstalowany został domofon.

Prosimy o kontaktowanie się z portiernia przez domofon.

Dziękujemy!

Młodzi naukowcy z 2b wybrali się 18 stycznia na najzimniejszy kontynent. Poznali warunki naturalne panujące na Antarktydzie, mapę Antarktydy, zwierzęta polarne i zrobili burzę śnieżną podczas eksperymentów naukowych w polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i amerykańskiej stacji badawczej. Pracowali w grupach, samodzielnie i według instrukcji. Brawo!

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, zgodnie z decyzją rządu klasy 0-III szkoły podstawowej od poniedziałku, 18 stycznia wracają do nauki stacjonarnej.

Wracamy wg zasad sanitarnych ustalonych na początku roku szkolnego, dlatego też prosimy o ich przypomnienie i przestrzeganie- zostały one przekazane Państwu przez wychowawców klas w ostatnich dniach sierpnia.

Przypominamy, że klasy przychodzą do szkoły w odstępach 15 minutowych i wchodzą na jej teren przez wyznaczone wejścia.

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 40 zł. Bardzo prosimy o wpłaty na konto szkoły, numer konta dostępny w zakładce obiady.

Klasy 4 i 7 kontynuują naukę w trybie zdalnym, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Do 5 lutego trwa pierwszy semestr, w związku z czym obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

Zmiana planu nastąpi od 8 lutego, nowe plany przekażą dzieciom i Państwu wychowawcy klas do końca stycznia.

 

Do zobaczenia!

Komunikat nadzwyczajny w sprawie 1 % podatku od osób fizycznych

 

Szanowni Państwo uczestnicy programu: 1 % dla Twojej szkoły,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w drukach PIT dotyczące numeracji poszczególnych rubryk, w których darczyńca wpisuje szczegółowy cel, na który przeznacza 1 % swojego podatku dochodowego. Poniżej zamieszczamy aktualne dane z prośbą o przekazanie ich uczestnikom naszego programu.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. Jednocześnie informujemy, że wszystkim radom rodziców, które dopełniły warunków zapisanych w Porozumieniu (podjęcie odpowiedniej uchwały i wskazanie numeru rachunku bankowego) dokonaliśmy przekazania należnych im kwot.

 

PIT 28 poz. 177; PIT 36 poz. 474; PIT 36L poz. 165; PIT 37 poz. 134; PIT 38 poz. 64; PIT 39 poz. 50.

 

 
W Gdyni działa TELEFON ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży " CO U CIEBIE ?"-pod numerem 585 008 885 od godz. 18.00-20.00 od poniedziałku do piątku . Dyżury prowadzą profesjonaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, w tym psychoterapeuci z gdyńskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 
Inne ważne telefony:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni u. Biskupa Dominika 25, tel. 58 622 22 22
Ogólnopolska Linia Telefonu Zaufania
tel. 116 111