Grono pedagogiczne nowej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 53 - pragnie stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Naszym zdaniem rolą nauczyciela jest wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka poprzez dawanie mu konkretnych przykładów, impulsów do samodzielnego działania i poszukiwania wiedzy. Po analizie oferty gdyńskich szkół podstawowych, wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji postanowiliśmy w klasach 0 -III wprowadzić kształcenie spersonalizowane, oparte na założeniach planu daltońskiego. Dlatego też od 1 września 2017 roku wprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 53 innowację pedagogiczną opartą na elementach planu daltońskiego.
 

Dlaczego plan daltoński?

 
Koncepcja ta stawia na działanie dziecka, rozwija niezwykle ważne we współczesnym świecie umiejętności jak: samodzielność, współpracę, obowiązkowość. Nauczyciel ma tak zorganizować zajęcia, by dziecko działało, poszukiwało, badało świat i wyciągało wnioski. Motywacja dziecka do działania powinna wynikać z indywidualnych potrzeb. Wychowanek sam decyduje o sposobach wykonania postawionego zadania, kolejności i czasie przeznaczonym na jego realizację. Za wolnym wyborem stoi jednak odpowiedzialność za wykonane zadanie przed grupą i nauczycielem. Współpraca w grupie stawia na rozwój umiejętności komunikacyjnych wychowanków. Dziecko nawet jeśli pracuje samo, musi uwzględnić potrzeby innych. Nauczyciel kontroluje postępy w wykonywaniu zadania, jeżeli trzeba wspiera i podpowiada możliwe rozwiązania, wyznacza granice, jasno określa konsekwencje dobrego i złego zachowania. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie  realizując koncepcję planu daltońskiego zdobędą wiedzę, która pozwoli im swobodnie poruszać się we współczesnym świecie. 
 
 
 
W pierwszym etapie edukacyjnym nie stawiamy ocen w formie cyfr, liter, chmurek czy smutnych i wesołych buziek. Jak najdłużej staramy się utrzymać dziecięcą motywację wewnętrzną naszych uczniów.
 
Podsumowując ;)
 
Plan daltoński to:
  • samodzielność - wolność, świadomy wybór, dążenie do celu, proszenie o pomoc, samorozwój, samodzielność to nie samotność
  • odpowiedzialność - zaufanie do siebie, podejmowanie decyzji, konsekwencje, empatia, wytrwałość, solidarność wspólnotowa
  • współpraca -pomaganie, zarządzanie, synergia, dopasowanie, relacje
  • refleksja - obserwowanie, analizowanie, korygowanie