10 listopada zeróweczka świętowała Dzień Niepodległości. Prace plastyczne, wspólne odśpiewanie hymnu. Wiwat Niepodległa!

Dzień dobry, w związku z sygnałami od Państwa, iż nie wszystkie maile wysyłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do mnie docierają, zmieniam sposób  kontaktu w sprawach związanych z e-dziennikiem. Bardzo proszę zgłaszać ewentualne problemy u wychowacy klasy lub przez prywatny czat na Teams - na koncie dziecka w wyszukiwarkę proszę wpisać Ania Gosińska i przesłać informację. 

Dziękuję Ania Gosińska

Drodzy Rodzice, przekazujemy informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie 9-29 listopada:

1. Oddział przedszkolny (klasa0) pracuje w trybie stacjonarnym.

2. Dla uczniów pracujących w trybie stacjonarnym szkoła zapewni obiady. W poniedziałek prosimy rodziców o kontakt z sekretariatem w celu ustalenia opłaty za  miesiąc listopad. 

3. W szkole funkcjonować będą 2 grupy świetlicowe w godz.: 7:00-17:00. Do jutra, do godz. 10:00 prosimy o informację do wychowawców, kto z Państwa potrzebuje takiej opieki. Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w objęciu opieką mają dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią Covid- 19. 

4. Uczniowie klas 1-3 pozostający w domach objęci są nauczaniem zdalnym na platformie TEAMS.

5. Uczniowie klas 4-7 pracują zdalnie na platformie TEAMS.

6. Odbiór sprzętu do pracy zdalnej i podręczników ustalamy z wychowawcami klas. 

ORGANIZACJA I ZASADY NAUKI ZDALNEJ KL.1-7:

Organizacja pracy – informacje ogólne:

1. Nauka zdalna odbywa się z zachowaniem obowiązującego planu lekcji, jednakże spotkania online trwają 30 minut- (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz.U. z 7 września poz. 1539) .

2. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie.

3. Zajęcia zdalne, realizowane na platformie Teams, z opcją wykorzystania połączeń wideo, audio.

4. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w e-dzienniku.

5. Uczniowie są na bieżąco oceniani zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

6. W zespole klasy na kanale nieobecności, będą pojawiać się informacje o nieobecnych nauczycielach- oznacza to, że nauczyciel nie prowadzi zajęć – a w ich trakcie uczniowie mają tzw. „okienko”.

7. W przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się z wychowawcą.

8. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji na Teams i wiadomości na stronie szkoły.

9. Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu – zdalnie poprzez konto dziecka na platformie Teams.

10. Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach online.

11. Ewentualne problemy z logowaniem do e- dziennika zgłaszamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku i głosu nauczyciela oraz uczniów.

 

Zasady pracy zdalnej dla uczniów:

1. Dbamy o siebie i swoje miejsce pracy zdalnej: wietrzymy pokój, dobrze się wysypiamy, a przed lekcjami jemy śniadanie, korzystamy z toalety. W trakcie zajęć pamiętamy o nawodnieniu organizmu. Przerwy pomiędzy łączeniami wykorzystujemy na rozluźnienie, wstanie od biurka i zjedzenie drugiego śniadania.

2. Punktualnie dołączamy na kolejne lekcje, widoczne w kanale przedmiotu w formie zorganizowanego spotkania.

3. Mikrofon uruchamiamy tylko podczas wypowiedzi, co zminimalizuje zakłócenia dźwięku.

4. Do odpowiedzi zgłaszamy się przez podniesienie „łapki” dostępnej w Teamsach.

5. Regularnie sprawdzamy wiadomości i zadania na Teamsach .

6. Wykonując prace zadane przez nauczycieli pamiętamy o staranności i terminowości, dbamy aby przesyłane zdjęcia prac były czytelne.

7. Uczniowie do komunikacji wykorzystują czat, nie tworzą grup.

8. Ewentualne problemy techniczne, organizacyjne, inne zgłaszamy wychowawcy klasy.

9. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszamy na bieżąco nauczycielom.

10. Pamiętamy o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

11. W razie potrzeby komunikujemy się za pomocą dostępnych komunikatorów z:

- panią pedagog – Wiolettą Somnicką

- panią psycholog – Joanną Bożek

 

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Drodzy Rodzice!

 

W tym ciężkim czasie prosimy, abyście wspierali dzieci w nauce zdalnej. Dbali, aby odbywała się ona w bezpiecznych i higienicznych warunkach. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by nie była ona zbyt dużym obciążeniem, zarówno dla dzieci, jak i dla Państwa.

W razie wystąpienia problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt mailowy z wychowawcą.

Prosimy również o regularne sprawdzanie e-dziennika, w którym odnotowywana będzie frekwencja, oceny oraz strony internetowej, gdzie przekazywane będą najważniejsze informacje.

Prosimy o współpracę i wzajemne wsparcie w tym trudnym okresie.

 

Dyrektor ZSO6 w Gdyni.

 

 

Drodzy Rodzice klas O- III w związku z ogłoszonym o godz. 14:00 nowym rozporządzeniu dotyczącym nauki zdalnej informujemy, iż dokładne informacje na temat zasad i funkcjonowania szkoły w dn. 9-29 listopada ukażą się na naszej stronie internetowej w dniu jutrzejszym.

                                                     Jolanta Kasperek – Sut – dyrektor ZSO nr 6

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Od poniedziałku, 9 listopada szkoła odwiesza zajęcia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEIN planujemy zajęcia w trybie stacjonarnym dla klas 0-III oraz zdalnym dla klas IV-VII. Poniżej niezbędne informacje na temat funkcjonowania szkoły. O ewentualnych modyfikacjach, wynikających ze zmian w rozporządzeniu będziemy na bieżąco informować.

 

KLASY 0 – III

Nauka stacjonarna wg dotychczasowego planu.

W przypadku nieobecności nauczyciela klas 0 – III lekcje w zastępstwie prowadzi inny nauczyciel klas 0 – III, nauczyciel ze świetlicy, bibliotekarka lub oddelegowany do pracy stacjonarnej nauczyciel klas IV – VIII.

Świetlica pracuje bez zmian, w godz. 6.30 – 17.30.

Kuchnia wydaje obiady dla klas 0 – III.

Biblioteka szkolna pracuje bez zmian.

Pedagog i psycholog są dostępne w szkole w swoich stałych godzinach pracy. Zarówno rodzice, jak i uczniowie mogą umawiać się z paniami na spotkania online.

 

KLASY IV – VIII

Organizacja pracy – informacje ogólne:

1. Nauka zdalna odbywa się z zachowaniem obowiązującego planu lekcji, jednakże spotkania online trwają 30 minut- (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz.U. z 7 września poz. 1539) .

2. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie.

3. Zajęcia zdalne, realizowane na platformie Teams, z opcją wykorzystania połączeń wideo, audio.

4. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w e-dzienniku.

5. Uczniowie są na bieżąco oceniani zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

6. W zespole klasy na kanale nieobecności, będą pojawiać się informacje o nieobecnych nauczycielach- oznacza to, że nauczyciel nie prowadzi zajęć – a w ich trakcie uczniowie mają tzw. „okienko”.

7. W przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się z wychowawcą.

8. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji na Teams i wiadomości na stronie szkoły.

9. Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu – zdalnie poprzez konto dziecka na platformie Teams.

10. Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach online.

11. Ewentualne problemy z logowaniem do e- dziennika zgłaszamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku i głosu nauczyciela oraz uczniów.

 

Zasady pracy zdalnej dla uczniów:

1. Dbamy o siebie i swoje miejsce pracy zdalnej: wietrzymy pokój, dobrze się wysypiamy, a przed lekcjami jemy śniadanie, korzystamy z toalety. W trakcie zajęć pamiętamy o nawodnieniu organizmu. Przerwy pomiędzy łączeniami wykorzystujemy na rozluźnienie, wstanie od biurka i zjedzenie drugiego śniadania.

2. Punktualnie dołączamy na kolejne lekcje, widoczne w kanale przedmiotu w formie zorganizowanego spotkania.

3. Mikrofon uruchamiamy tylko podczas wypowiedzi, co zminimalizuje zakłócenia dźwięku.

4. Do odpowiedzi zgłaszamy się przez podniesienie „łapki” dostępnej w Teamsach.

5. Regularnie sprawdzamy wiadomości i zadania na Teamsach .

6. Wykonując prace zadane przez nauczycieli pamiętamy o staranności i terminowości, dbamy aby przesyłane zdjęcia prac były czytelne.

7. Uczniowie do komunikacji wykorzystują czat, nie tworzą grup.

8. Ewentualne problemy techniczne, organizacyjne, inne zgłaszamy wychowawcy klasy.

9. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszamy na bieżąco nauczycielom.

10. Pamiętamy o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

11. W razie potrzeby komunikujemy się za pomocą dostępnych komunikatorów z:

- panią pedagog – Wiolettą Somnicką

- panią psycholog – Joanną Bożek

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w Internecie.

 

Drodzy Rodzice!

 

W tym ciężkim czasie prosimy, abyście wspierali dzieci w nauce zdalnej. Dbali, aby odbywała się ona w bezpiecznych i higienicznych warunkach. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by nie była ona zbyt dużym obciążeniem, zarówno dla dzieci, jak i dla Państwa.

W razie wystąpienia problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt mailowy z wychowawcą.

Prosimy również o regularne sprawdzanie e-dziennika, w którym odnotowywana będzie frekwencja, oceny oraz strony internetowej, gdzie przekazywane będą najważniejsze informacje.

Prosimy o współpracę i wzajemne wsparcie w tym trudnym okresie.

 

Dyrektor ZSO6 w Gdyni.

 

 

              Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Działając na podstawie §18.ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu prowadzącego zawieszamy zajęcia w szkole na okres 2 tygodni, tj. od 26.10.2020 r do 6.11.2020 r.

Decyzja te spowodowana jest bardzo wysoką absencją wśród nauczycieli i pracowników obsługi. W związku z czym, nie mamy możliwości zapewnienia realizacji zajęć dydaktyczno –wychowawczych, opiekuńczych oraz bezpiecznych warunków pracy.

Na bieżąco będę Państwa informowała o ewentualnych zmianach sytuacji, w tym o rozpoczęciu nauczania zdalnego dla klas IV – VIII i powrocie klas O – III do szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż rodzicom i opiekunom prawnym  dzieci do lat 8 przysługuje z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. Link do wniosku >>tutaj<<.

 

                                                                               Jolanta Kasperek - Sut

 

 

Wybuch wulkanu to zdecydowanie hit kółka eksperymentów 🌋 Tym razem w akcji klasa 1a!

21 października klasa 2A rozpoznawała i opisywała liście pochodzące z różnych drzew. Na koniec zajęć wykonała piękne prace plastyczne 🍂