Drodzy Państwo,

informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega sposób potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału 0 naszej placówki.

W dniu dzisiejszym po godzinie 15:00 , po zalogowaniu się do systemu mogą Państwo sprawdzić, czy dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału 0  naszej szkoły, można także potwierdzić zakwalifikowanie w dniu jutrzejszym w godz. 9:00-15:00 pod następującym numerem telefonu: 501-459-312.

Ponadto na tablicy informacyjnej w budynku szkoły zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, ale ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy skorzystać do wcześniej zaproponowanych rozwiązań zdalnego sprawdzania bez pojawiania się w szkole.

Potwierdzenia woli przyjęcia dokonują Państwo elektronicznie, po zalogowaniu się do systemu. Wersję papierową dokumentu dostarczą Państwo do szkoły, gdy będzie to możliwe.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

Szanowni Państwo !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informuję, że zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywać się będą z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość. O formach realizacji i planie zajęć dla poszczególnych klas wychowawcy poinformują uczniów i ich rodziców ( do środy, 25 marca 2020 ).

Będziemy Państwa informować na bieżąco na temat ewentualnych zmian.

Jolanta Kasperek - Sut

Nasi wspaniali uczniowie - mimo bardzo trudnej sytuacji - uczą się dzielnie, tworzą, ćwiczą...Jesteśmy z Was bardzo dumni!!! A Rodzicom w tym czasie dziękujemy szczególnie :)

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją dziękuję za zrozumienie i współpracę.

W najbliższym czasie nauczyciele, wychowawcy przekażą Państwu informację na temat możliwości realizacji podstawy programowej przez dzieci w domach.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Jolanta Kasperek- Sut

    Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

    Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w najbliższych dniach wychowawcy klas poinformują Państwa o możliwych formach i  zakresie realizacji podstawy programowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.

Informujemy, że pomimo zawieszenie zajęć rekrutacja do oddziału 0 odbywa się bez zmian.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły  do poniedziałku 16 marca do godz. 16:00.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Ksperek- Sut

Drodzy Rodzice,

zgodnie z zaleceniem MEN od jutra tj. 12 marca do 25 marca zawieszamy zajęcia w szkole.

W dniach 12-13 marca organizujemy zajęcia opiekuńcze dla tych z Państwa, którzy nie mogą zorganizować opieki dla dzieci w tak krótkim czasie.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom dzieci do 8 r.ż. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Więcej informacji na temat zasiłku na stronie: www.zus.pl lub pod numerem infolinii: 225601600.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stornie internetowej.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Kasperek-Sut