16 października klasa OB pracowała ściśle według planu daltońskiego: samodzielnie, odpowiedzialnie i w grupach: