W szkole powstała nowa przestrzeń edukacyjna. Pozbawiona tradycyjnych ławek, wyposażona w sztalugi malarskie, koło garncarskie, wielkie stoły warsztatowe i sprzęt laboratoryjny. Będzie służyć naszym uczniom podczas zajęć plastycznych i warsztatowych oraz zajęć pozalekcyjnych. A tak prezentuje się nasz warsztatownia gotowa na przyjęcie uczniów: