28 września chętni zerówkowicze wzięli udział w lekcji wychowania fizycznego z klasą pierwszą Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących. Wspólna pasja łączy najbardziej!