Samodzielność i współpraca to podstawy planu daltońskiego. 5 września nasi zerówkowicze z obu grup pracowali  w parach wykonując kolorowe eksperymenty i mieszając kwasy z zasadami. Poznali zasady pracy wg planu daltońskiego w praktyce.