Wszyscy ruszyliśmy do pracy, tniemy, kleimy i dzięki temu pomimo pluchy na dworze u nas już wiosna!

Dla naszych uczniów i ich rodzin również przygotowaliśmy małe, kreatywne wyzwanie!

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ  PALMĘ WIELKANOCNĄ zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 53 w Gdyni.

1.Cele Konkursu:

 - popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,

- popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej

 - integracja społeczności lokalnej,

-pogłębienie więzi rodzinnych.

2. Konkurs ma charakter otwarty - uczestnikami Konkursu mogą być

1) dzieci przedszkolne,

2) uczniowie szkół podstawowych -klasy 1-3

3)praca konkursowa powinna być wykonana wspólnie z członkami rodziny (rodzeństwem, rodzicami, dziadkami).

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie tradycyjnej plamy wielkanocnej w technice: - materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.) Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy oraz palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach Konkursu;

 - wysokość palmy musi wynosić minimum 100 cm.

2) palma ma być wykonana podczas pracy wspólnej, rodzinnej.

3) każda palma zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imiona i nazwiska twórców, wiek dziecka i klasę.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs ogłoszony zostaje w dn. 08.03.2017 r.

Prace konkursowa należy dostarczyć do pań: Magdaleny Zasadzińskiej, Aleksandry Stosik w dniach 12-23.03.2018r. 

Po terminie prace nie będą przyjmowane! 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  28 marca 2018r.

 Kryteria oceny prac konkursowych:

1.Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji.

  1. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
  2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
  3. Ocena prac odbywać się będzie w jednej kategorii – przyznane zostanie I, II i  III miejsce. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac.
  4. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody.