Z ogromną przyjemnością informujemy o partnerach klas sportowych w naszej szkole:

Klub sportowy BASKET GDYNIA objął opieką grupy dziewcząt w klasach sportowych o profilu koszykówka w Szkole Podstawowej nr 53 w Gdyni od 1 września 2017 roku. Uczennice - początkowo klas IVi VII  - będą trenować według planu szkoleniowego klubu, korzystać z bazy sportowej klubu i zajęć pozalekcyjnych na jego terenie oraz wyjeżdżać na obozy sportowe. Rekrutacja do klas sportowych również będzie przeprowadzona wspólnie przez Klub i szkołę.

Koordynator: Piotr Madejski

Klub sportowy ASSECO GDYNIA objął opieką grupy chłopców w klasach sportowych o profilu koszykówka w Szkole Podstawowej nr 53 w Gdyni od 1 września 2017 roku. Zostanie utworzona klasa IV i klasa VII o profilu sportowym. Uczniowie będą trenować według planu szkoleniowego klubu, korzystać z bazy sportowej  i zajęć pozalekcyjnych na jego terenie oraz wyjeżdżać na obozy sportowe. Rekrutacja do klas sportowych również będzie przeprowadzona wspólnie przez Klub i szkołę.

Koordynator: Piotr Madejski