Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie uczą się, plakat i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym plakat i tekst