Czy wszystkie skały są twarde? Jak powstaje gleba? W klasie 4b poznajemy, sprawdzamy, testujemy, opisujemy...