Nasz Pan Mariusz od muzyki potrzebuje sprzętu, więc nasza niezawodna Pani Sylwia - przewodnicząca Rady Rodziców wzięła sprawy w swoje ręce. Narysowała, wydrukowała, przyniosła i jest! Tak pięknej zbiórki jeszcze u nas nie było. W imieniu dzieci dziękujemy i będziemy wdzięczni za wsparcie