Osoby zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego prosimy o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. 04 do godz. 16:00 do sekretariatu szkoły. 

Druk dostępny w systemie Vulkan lub  TUTAJ