Poczuć, dotknąć, powąchać, obejrzeć, posmakować - nasi uczniowie poznają wiedzę wszystkimi zmysłami. Czwartoklasiści poznają rośliny uprawne: