12 maja pierwszoklasiści lekcję języka angielskiego spędzili bardzo kolorowo: