Komunikat nadzwyczajny w sprawie 1 % podatku od osób fizycznych

 

Szanowni Państwo uczestnicy programu: 1 % dla Twojej szkoły,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w drukach PIT dotyczące numeracji poszczególnych rubryk, w których darczyńca wpisuje szczegółowy cel, na który przeznacza 1 % swojego podatku dochodowego. Poniżej zamieszczamy aktualne dane z prośbą o przekazanie ich uczestnikom naszego programu.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. Jednocześnie informujemy, że wszystkim radom rodziców, które dopełniły warunków zapisanych w Porozumieniu (podjęcie odpowiedniej uchwały i wskazanie numeru rachunku bankowego) dokonaliśmy przekazania należnych im kwot.

 

PIT 28 poz. 177; PIT 36 poz. 474; PIT 36L poz. 165; PIT 37 poz. 134; PIT 38 poz. 64; PIT 39 poz. 50.