Na plastycznych zajęciach on-line również panuje już świąteczna atmosfera: