Współpraca w zespołach, rozwijanie kompetencji językowych podczas tworzenia krótkich opisów, doskonalenie percepcji wzrokowej i to wszystko podczas zabawy w IB: