Takie piękne koty powstały w IB z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Przy okazji poznawaliśmy barwy ciepłe i zimne i rozwijaliśmy małą motorykę.