Debeściaki z klasy 4a przeprowadzenie doświadczeń poprzedzili postawieniem hipotezy, która późnej była przez nich samodzielnie zweryfikowana.