Rozpoczęliśmy zajęcia doświadczalne w naszej Warsztatowni. Dzieci stęsknione i bardzo chętne do roli młodych naukowców!