INFORMACJE NA TEMAT  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ  DO  KLASY 1  SP 53 NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

 

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte                            do żadnej z wybranych placówek mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

od 18 czerwca do 3 lipca do godz. 15.00

2.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 lipca do 17 lipca

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                          

21 lipca 2020 r. o godz. 12.00

4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

 

31 sierpnia o godz. 12.00