Szanowni Rodzice,

W związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem naszej szkoły, podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy pozyskiwania środków na remonty i doposażanie szkoły.

W minionym czasie, dzięki środkom pozyskanym z Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, zamontowaliśmy nowy monitoring wizyjny obejmujący teren wokół szkoły wraz z boiskiem i parkingiem oraz lampę doświetlająca parking przed szkołą. Podjęte działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów, zwiększając ich widoczność w obrębie szkoły.

W kwietniu 2020 roku złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Miło nam poinformować, że w tym roku, jako jedyna szkoła w Gdyni, uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach ww. programu, dzięki czemu wymienimy stoliki i krzesełka w stołówce szkolnej oraz dostosujemy kuchnię do jednoczesnego przygotowania większej ilości posiłków poprzez wymianę urządzeń kuchennych zasilanych gazem. Planujemy zrealizować wszystkie prace do końca 2020 roku.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach.

                                                                                     Dyrektor i Pracownicy ZSO nr 6