Szanowni Państwo !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informuję, że zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywać się będą z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość. O formach realizacji i planie zajęć dla poszczególnych klas wychowawcy poinformują uczniów i ich rodziców ( do środy, 25 marca 2020 ).

Będziemy Państwa informować na bieżąco na temat ewentualnych zmian.

Jolanta Kasperek - Sut