Nasi wspaniali uczniowie - mimo bardzo trudnej sytuacji - uczą się dzielnie, tworzą, ćwiczą...Jesteśmy z Was bardzo dumni!!! A Rodzicom w tym czasie dziękujemy szczególnie :)