Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w najbliższych dniach wychowawcy klas poinformują Państwa o możliwych formach i  zakresie realizacji podstawy programowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.