W związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa na terenie Polski informujemy, że:

  1. Decyzją Rady Pedagogicznej zawieszamy wszystkie wyjścia, wyjazdy i zajęcia poza terenem szkoły do odwołania.
  2. Zawieszamy organizację konkursów i imprez międzyszkolnych organizowanych przez naszą szkołę.
  3. Obowiązkiem rodziców jest zgłaszanie do wychowawcy lub dyrektora szkoły wystąpienia u dzieci infekcji wirusowej oraz pozostawienie dziecka w domu do czasu wyleczenia.

 Jednocześnie prosimy rodziców dzieci powracających z zagranicy o pozostawienie ich w domu przynajmniej na okres 14 dni.