5 marca na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego poznawaliśmy instrumenty muzyczne: