12 czerwca rozpoczęliśmy na sportowo - od rozgrywek międzyklasowych w piłkę nożną. Było gorąco!