PROSIMY O UREGULOWANIE WPŁAT ZA OBIADY!


WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ

DO 10-GO DNIA MIESIĄCA!

Dziś w świetlicy klasa 1A i 2A malowały i rysowały swoje marzenia. 🖍️
Oby wszystkie się spełniły!
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób i ludzie uczą się
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie uczą się i tekst

 

 

  

Przedstawiamy Państwu ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji zajęć oraz ich harmonogramem (poniżej). Zapraszamy do zapisów.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


I. Zapisu ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel uczący przedmiotu w klasie ucznia na podstawie wyników nauczania i własnych obserwacji. Prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze informuje Rodzica lub opiekuna o skierowaniu dziecka na zajęcia przez dziennik elektroniczny.

II. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań)
1. Zapisy odbywają się przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u prowadzącego zajęcia.
2. Rodzic dokonuje zapisu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
3. Każde zajęcie ma limit miejsc. W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc, zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń.

III. Harmonogram zapisywania na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań):
1. Zapisy rozpoczynają się 20 września o godz. 15.00 i trwają do 25 września do godz. 12.00.
2. Do dnia 30 września do godz. 15.00 Rodzic otrzyma informację poprzez dziennik elektroniczny z potwierdzeniem przyjęcia ucznia na zajęcia lub odmowę w przypadku braku miejsc.
3. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczną się 2 października 2023 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Uczeń zapisany na zajęcia pozalekcyjne może być z nich usunięty, jeśli swoim zachowaniem utrudnia ich prowadzenie. Decyzję tę podejmuje prowadzący zajęcia po uprzednim powiadomieniu wychowawcy klasy ucznia oraz Rodziców dziecka.
2. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, zostaje ono wykreślone z listy uczestników.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Oferta zajęć ---> kliknij w poniższy link:

Zajęcia pozalekcyjne

  

 O zajęciach prowadzonych przez nauczycieli specjalistów (np. Terapia pedagogiczna),  Rodzice uczniów do których są skierowane zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.

Jak poznawać przyrodę? Wszystkimi zmysłami! Klasa 4c testowała dziś zmysł smaku.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie uczą się, szachy i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie uczą się i tabela

Nauka matematyki bez tradycyjnych ławek i w grupach? W klasie 1a jest to możliwe 🥰
Uczymy się działań matematycznych, współpracujemy w losowych grupach w miłym otoczeniu nowego boiska. 👐😊
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie uczą się i tekst
1a wspomina wakacje 🥰
Latawce z wykorzystaniem folii bąbelkowej i farb
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się