Logopeda w naszej szkole:
  • uczy poprawnie mówić, jeśli ktoś ma z tym jakikolwiek problem(korekta wad wymowy, zaburzeń mowy, opóźnionego rozwoju mowy, wywołuje brakujące głoski),
  • uczy prawidłowego oddychania, połykania,komunikowania się (np. dzieci ze spektrum autyzmu, z niedosłuchem)
  • uczy poprawnego akcentu, intonacji, usprawnia narządy mowy, poprawia dykcję,
  • na logopedii artystycznej przygotowuje do roli recytatora czy aktora,
  • informuje o potrzebie wizyty u lekarza laryngologa, foniatry, psychologa.ortodonty,
  • zaprasza na zajęcia otwarte rodziców i dzieci,
  • udziela praktycznych wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu,
  • organizuje warsztaty dla rodziców

 

Katarzyna Kozieł - logopeda- więcej informacji już wkrótce...

 

Marzena Kitłowska - Kurpiel - surdologopeda

Logopedka, polonistka, instruktor teatralny, nauczyciel języka migowego, realizator telewizyjno-filmowy. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim i w Łódzkiej Szkole Filmowej. Założyciel Fundacji „Kolebka” i członek Rady Programowej Fundacji „Semper Art” zajmujących się ochroną, rozwojem i propagowaniem polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami. Ukończyła nawet kurs garncarstwa. Autorka książki opartej o wieloletnie doświadczenia zawodowe pt. „Trening słuchowy” przeznaczonej dla logopedów, rewalidatorów, pedagogów, wykładowca W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Chętnie zabierze  uczniów w podróż z językiem polskim, jego pięknym brzmieniem i wersją migową, ale i na warsztaty rękodzielnicze, nauczy jak napisać scenariusz i zmontować  film. Zainteresowania to nieustannie teatr, film, malarstwo, literatura, psychologia-aspekty rozwijania osobowości.