„Gdyńskie dzieci nie chcą nad Bałtykiem śmieci”

 W kwietniu nasi uczniowie z obecnej klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 53 oraz z klas IV, V i IV Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niedosłyszących Nr 49 zostali zgłoszeni do unijnego projektu „ Odnajdź Błękit” we współpracy z Akwarium Morskim w Gdyni, Urzędem Miejskim oraz Morskim Instytutem Rybackim. Plakaty informujące o projekcie można spotkać w wielu miejscach w Gdyni. Kampania outdorowa zorganizowana przez Urząd Miejski to również jeden z elementów realizacji projektu. Postery będzie można oglądać do 30 wrześnie 2021 r.

Przystąpienie do projektu unijnego a w perspektywieotrzymanie certyfikatu Europejskiej Niebieskiej Szkoły (European Blue School) to prawdziwe wyzwanie. Aby starać się o ten certyfikat należało spełnić kilka niełatwych warunków, które wymagały od uczestników- zarówno uczniów jak i nauczycieli- przemyślenia podjętej tematyki pod kątem możliwości jej realizacji, mierzalności efektu, atrakcyjności dla dzieci oraz możliwie jak największego zaangażowania uczniów w realizację założeń projektu szkolnego. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że opis realizacji zadań z projektu szkolnego, którym dzielić się będziemy z nauczycielami w Unii Europejskiej w ramach tzw. dobrych praktyk oraz wniosek o nadanie certyfikatu napisany musi być w języku angielskim.

Wspólnym zadaniem nauczycieli i uczniów było napisanie szkolnego projektu, w ramach którego realizujemy szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z zanieczyszczaniem plaż nadbałtyckich oraz wód Morza Bałtyckiego.

Dzieci były także pomysłodawcami i realizatorami owych działań szczegółowo zaplanowanych, przemyślanych a przy pomocy nauczycieli ujętych w harmonogram. W działania zaangażowani byli również rodzice, którzy wspierali swoje dzieci w realizacji niektórych przedsięwzięć, pomagali gromadzić materiały potrzebne do wykonania prac konkursowych, pogłębiali tematykę zawartą w projekcie itp.

Dzięki współpracy z Akwarium Gdyńskim mieliśmy nieograniczone wsparcie merytoryczne opiekuna projektu, dostęp do bazy badawczej na każdym etapie realizacji.

 

  17 maja 2021r. oficjalnie rozpoczęliśmy realizację szkolnego projektu pod nazwą „Gdyńskie dzieci nie chcą nad Bałtykiem śmieci”.W ramach współpracy z Akwarium Gdyńskim dzieci uczestniczyły w warsztatach online prowadzonych wprost z sali edukacyjnej przez panią Małgorzatę Żywicką, pracownika Akwarium Gdyńskiego i równocześnie naszego opiekuna i mentora. Właśnie od zajęć online zatytułowanych „Bałtyckie warsztaty” rozpoczęliśmy naszą przygodę z projektem. Pani Małgorzata Żywicka w sposób niezwykle profesjonalny a równocześnie zrozumiały dla dzieci przedstawiła uczniom florę i faunę Morza Bałtyckiego. Dzieci były pod dużym wrażeniem przygotowanego spotkania i miały możliwość zadawania pytań oraz uzyskania na nie wyczerpujących odpowiedzi. Miały również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas rozwiązywania quizu.

Współpraca z Akwarium to również możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzania oceanarium pod opieką pracowników placówki. 26.05.2021 r. udaliśmy się do Oceanarium aby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych zarówno w świetnie wyposażonych salach laboratoryjnych jak również na zewnątrz, na terenie basenu jachtowego. Tutaj mogły przekonać się o bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, odławiając okazy fauny i flory występującej w Bałtyku. Wywarło to na dzieciach ogromne wrażenie a jak wiemy emocje pozwalają na szybsze przyswajanie wiedzy i potrzebę jej zdobywania oraz pogłębiania.

Dzieci po aktywnym wysłuchaniu wykładu, samodzielnie prowadziły obserwacje, doświadczały, pracowały z wykorzystaniem m.in. mikroskopów i naturalnych preparatów, lup oraz innych narzędzi diagnostyczno- obserwacyjnych.

 

 

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu była akcja sprzątania gdyńskiej plaży. Akcja została połączona z Dniem Ziemi, dzięki czemu uczniowie mogli jeszcze bardziej zrozumieć związek pomiędzy ochroną zasobów związanych z Morzem Bałtyckim a globalną ochroną przyrody wpisującą się w Dzień Ziemi. Dzieci zebrały ogromną ilość śmieci i były wstrząśnięte bezmyślnością ludzi dorosłych. Akcje takie pozwalają zobaczyć rozmiar zanieczyszczeń i uwrażliwiają najmłodszych na konieczność dbania o otaczające nasz środowisko.

 

Gdzie najlepiej uczyć się o morzu? Oczywiście nad morzem.

„Poznaj z nami nadmorskie krajobrazy” to następne zadanie realizowane w ramach szkolnego projektu. Do współpracy zaprosiliśmy p. Małgorzatę Onasch_Ptaszyńską, dyrektora naszej szkoły, nauczycielkę przyrody i geografii a z zamiłowania osobę ciekawą świata i aktywnie uprawiająca turystykę. Pani Małgosia tuż przed wyjściem na plażę wprowadziła dzieci w tematykę zajęć i na podstawie doświadczenia z solą i wodą pomogła uczniom zrozumieć czym jest zasolenie wód morskich, jakie są różnice w stopniu zasolenia poszczególnych mórz i oceanów. Dzieci dowiedziały się również, że Morze Bałtyckie wcale nie jest takie słone jak nam się wydaje.

Po tak ciekawym początku zajęć wyruszyliśmy na plażę aby tam w naturalnym środowisku dowiedzieć się jeszcze wielu ciekawych rzeczy z zakresu wielu dziedzin naukowych związanych z Morzem Bałtyckim. No i oczywiście dzieci miały możliwość samodzielnego eksplorowania, doświadczania, formułowania wniosków, zadawania pytań oraz poznawania świata przez zabawę. Ważna była tutaj również integracja dzieci niedosłyszących i słyszących. Dzieci słyszące miały kolejną możliwość zapoznania się z elementami języka migowego związanego ze środowiskiem morskim.

Wiedzę można zdobywać na różne sposoby w tym także podczas zajęć plastycznych. Konkurs plastyczny dla klas 0-3 pod hasłem „Eko sztuka znad Bałtyku”miał zwrócić uwagę dzieci na zagrożenia związane z zanieczyszczeniami Morza Bałtyckiego oraz nadbałtyckich plaż. W ramach upcyklingu powstały piękne prace konkursowe, które zostały wystawione w szkolnej galerii. Jury konkursu w składzie dyrektor szkoły, nauczycielka plastyki oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie mieli łatwego wyboru. Każda praca spełniała kryteria regulaminu i każda była jedyna i niepowtarzalna, piękna. Udało się po burzliwych naradach wytypować zwycięzców w kategorii praca płaska oraz praca przestrzenna. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy !

„Piękno Bałtyku, czy chcesz je utracić? Chwile złapane w obiektywie”  to pomysł na rodzinną fotozabawę oraz chwila refleksji nad pięknem krajobrazu nadmorskiego, który możemy podziwiać o krok od naszych domów. Warto kontemplować nie tylko piękno przyrody nadmorskiej ale również pomyśleć o tym co możemy zrobić tu i teraz aby te piękne widoki, wolne od zanieczyszczeń i destrukcyjnego działania człowieka , zatrzymać nie tylko na zdjęciach ale aby mogły je podziwiać „ na żywo” kolejne pokolenia Gdynian i turystów z całego świata.