Rozmowy międzynarodowe cd.
W ramach klasy patronackiej eTwinning w 4 c pod opieką anglistki p. Małgosi Buszman odbyła się dziś kolejna rozmowa międzynarodowa z uczniami z Indii. Zapoznaliśmy się z narodowymi strojami indyjskimi. Do zobaczenia!