Reprezentacja uczniów klasy 3 a gościła wczoraj w zerówce, gdzie zaprezentowała bajkę na temat praw dziecka. Nasi młodsi koledzy i koleżanki z uwagą wysłuchali opowiadania, a w nagrodę każdy dostał plan lekcji z prawami dzieci. 👧 🧒🏼👧🏻👦🏽👶🏿