W tym roku pierwszaki same przygotowują dekorację na " Kosmiczne pasowanie". Zgodnie z planem daltońskim pracujemy w grupach, integrujemy się i jesteśmy bardzo samodzielni.
1a i 1 b w akcji😊