17 czerwca mapę myśli związaną z wakacyjnymi zajęciami tworzyły zespoły zadaniowe IB: