1a poznając zasady ortograficzne, uczy się również korzystać ze słownika.