Ostatnie dni w grupie O były bardzo pracowite. Prawdziwi pomocnicy Elfów!