Drodzy Rodzice informujemy, że:

- uczniowie, którzy posiadają szafki są zobowiązani do wpłaty 15 zł na konto Rady Rodziców

PKO BANK POLSKI

22 1440 1026 0000 0000 1093 8414

 wpłat dokonujemy do dnia 30 września 2020r, w tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko ucznia oraz numer szafki.

- uczniowie zainteresowani zakupem szafki proszeni są o złożenie zapotrzebowania u wychowawcy klasy.