12 lutego klasa 1a, 1b, 1c poznała stany skupienia wody oraz proces topnienia i parowania. Najpierw obejrzeliśmy krótki film o obiegu wody w przyrodzie, następnie sprawdziliśmy, kiedy lód roztopi się najszybciej - posolony, polany ciepłą czy zimną wodą. Przedstawiliśmy hipotezę, zaplanowaliśmy przebieg doświadczenia i wyciągnęliśmy wnioski. Projekt zakończyliśmy pracą plastyczną.